OFERTA DE EMPLEO/LAN ESKAINTZA

agosto 8, 2019

¿Qué ofertamos?

Jornada laboral: 25 horas semanales, de lunes a viernes disponibilidad variable de 9:00h-15:00h. Si la persona estuviera interesada, se podría aumentar la jornada por las tardes.

Duración del contrato: septiembre 2019 – junio 2020. Posibilidad de prórroga.

 

Zer eskaintzen dugu?

 Lanaldia: 25 ordu astean, astelehenetik ostiralera, 09:00ak eta 15:00ak bitartean (aldagarria). Interesdunak nahiko balu, lanaldia handitu liteke arratsaldeetan.

 Kontratuaren iraunaldia: 2019ko irailetik 2020ko ekainera. Kontratua berritzeko aukera.


<< volver